20 jaar Internationaler Arbeitskreis Altkatholismusforschung

Internationaal onderzoek naar oud-katholieke thema’s en onderzoek door oud-katholieke wetenschappers op het terrein van theologie en religiewetenschap bloeit. De 20ste bijeenkomst van het netwerk IAAF (Internationaler Arbeitskreis Altkatholizismusforschung) liet dit van 20-12 april zien. In Bonn kwam het gezelschap van zo’n 15 personen bijeen voor de jaarlijkse bijeenkomst.

Prof. dr. Daniela Müller (Nijmegen) was uitnodigd voor een bijzondere lezing over onderzoek naar religieuze minderheden vanwege het jubileüm – aan de hand van het voorbeeld van de Katharen. Prof. dr. Angela Berlis, 20 jaar geleden betrokken bij de oprichting van het netwerk, blikte terug en vooruit, waarbij ze opmerkte dat het netwerk breder geworden is: naast historische thema’s zijn er nu ook systematisch-theologische thema’s op de agenda. Tegelijkertijd is de kring smaller geworden: deelnemers uit Polen, Tsjechië en Oostenrijk ontbraken de laatste jaren – dat is een uitdaging.

Kern van iedere bijeenkomst is het voorstellen van lopende onderzoeksprojecten. Dit gebeurde dit jaar ook, met onder meer onderzoek van de Duitse hoogleraar Klaus Rohmann over de biecht en boetedoening, en Bernhard Scholten over de geschiedenis van oud-katholieken in de Pfalz, terwijl de Nederlandse theologen Marco Derks (over de verhouding tussen christelijke en seksuele identiteit) en Ari Troost (over modellen van gender in het Lukasevangelie en de antieke wereld) hun promotieonderzoek voorstelden, wat ook de Zwitserse Erika Moser (over gender bij het gedenken van overledenen) deed. Vanuit Nederland namen verder dr. Mattijs Ploeger, prof. mr. Jan Hallebeek en prof. dr. Peter-Ben Smit deel.

De uitwisseling is een goede manier om op de hoogte te blijven van wat er precies gebeurt in andere oud-katholieke theologische instellingen en om zich inhoudelijk te blijven verdiepen en verbreden.

Tekst: prof.dr.P.B.Smit

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 april 2018