Leonie van Straaten verkozen tot kanunnik

In de voorjaarsvergadering van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht eind juni is priester Leonie van Straaten verkozen tot kanunnik van St. Maarten. Zij heeft de keuze aanvaard en is daarmee meteen volwaardig lid van het Kapittel geworden. Leonie is assisterend pastor in de oud-katholieke Maria Magdalenaparochie in Eindhoven, studentenpastor van het Oud-Katholiek Seminarie in Utrecht, en bestuurslid van de oecumenische gemeenschap De Hooge Berkt in Bergeijk, waar zij woont en werkt.  De specialisatie van de nieuwe kanunnik is dans, waarin ze ook een eigen bedrijf heeft: ‘het woord in beweging’. Haar installatie zal plaatsvinden wanneer de omstandigheden een diocesane viering weer mogelijk maken.

Het kapittel vergaderde wegens coronamaatregelen in de kapel van het centrum In de Driehoek, zodat er flinke afstand tussen de zeven leden in acht kon worden genomen. De ambiance van de kapel vergoedde veel van de onnatuurlijke distantie die dit met zich mee bracht. Kan. Grete Verhey – de Jager nam wegens haar aanstaande verhuizing naar Egmond aan Zee, in het bisdom Haarlem, afscheid. Voor haar taken werden opvolgers gevonden, waaronder het secretariaat, dat zij overdroeg aan kan. Joke Kolkman.