Andreas Rinkel Scholarship voor Filippijns Seminarie

Durfkapitaal, zo kan je het noemen. Dankzij een zeer genereuze gift aan de Bisschoppelijk Commissie St. Paulus, ok missie en diaconaat buitenland, kan het Andreas Rinkel Scholarship opgericht worden.

Nog tientallen jaren in de toekomst, zo niet langer, kan een kansarme seminarist van de Iglesia Filipina Independiente nu theologie studeren en priester worden. Daar is op jaarbasis zo’n EUR 1.500 voor nodig. De gift is van een anonieme schenker, maar het nieuws dat het zo’n mooie bestemming gekregen heeft mag natuurlijk wel bekend worden. Het maakt het letterlijk mogelijk om te investeren in de toekomst van de kerk, een gift als durfkapitaal dus.

Portret van Andreas Rinkel door Willem van den Berg | beeld Museum Catharijneconvent, Utrecht

De samenwerking tussen schenker, ‘St. Paulus’ en de begunstigde, Aglipay Central Theological Seminary, laat goed zien hoe St. Paulus graag werkt: bemiddelend tussen schenker en ontvanger. Waar het geld en de bestemming uit Nederland kwamen, kwam het concrete idee voor een beurs en de naam ervan namelijk van de rector van het Filippijnse seminarie, Rev. Dr. Eleuterio Revollido, ook bekend als Father Terry. Hij is een goede bekende van de Oud-Katholieke Kerk, in 2019 ontving hij een academische prijs van het Oud-Katholiek Seminarie.

In de lezing die hij toen hield, benadrukte hij de rol die aartsbisschop Andreas Rinkel in de jaren ’60 speelde bij het vaststellen van de kerkelijke gemeenschap tussen de Iglesia Filipina Independiente en de Oud-Katholieke Kerk. En nu draagt de nieuw gestichte beurs de naam van deze bisschop.

St. Paulus, ok missie en diaconaat buitenland, is blij met deze ontwikkeling: concrete hulp bieden is vaak nodig en nuttig, zeker nu de Filippijnen opnieuw door een orkaan getroffen zijn, maar goed opgeleide leiders zijn van blijvende waarde voor de kerk en de samenleving.

Voor meer informatie over St. Paulus, zie de website onder deze link