Diakenwijding Johannes van Riessen

Op zaterdag 5 december a.s. zal in de Kathedrale Kerk van de H.H. Anna en Maria pastoraal werker Johannes van Riessen tot diaken gewijd worden.

In verband met de door de overheid en de Oud-Katholieke Kerk genomen maatregelen, die een verdere verspreiding van het corona-virus moeten tegen gaan, is het slechts voor enkele geestelijken en leken mogelijk de viering bij te wonen.

Een ieder is echter van harte uitgenodigd om via de livestream mee te vieren. De eucharistieviering begint om 15.00 uur. Om het liturgieboekje te downloaden klik hier.