God is groter dan ons hart: in gesprek met de auteur

“God is groter dan ons hart”, de biografie over aartsbisschop Glazemaker vindt veel lezers en krijgt positieve reacties. Aanleiding voor een gesprek met de auteur!

Wie meer wil weten over achtergronden, eigen ervaringen met het boek wil delen, of ook uit de eigen herinnering wil bijdragen aan het gesprek over de Oud-Katholieke Kerk ten tijde van aartsbisschop Glazemaker is van harte uitgenodigd voor een online gesprek op 16 december.

Opgave kan via p.b.a.smit@okkn.nl, na aanmelding ontvangt u een link voor de onlinebijeenkomst (via zoom). Het gesprek begint om 19.30 en wordt geleid door prof. dr. Peter-Ben Smit.

Mocht u het boek nog niet hebben, of het wel al hebben maar in deze donkere tijd cadeau doen? Er is in de webwinkel nog voorraad: https://voormalig.okkn.nl/webwinkel/178/god_is_groter_dan_ons_hart