Kerstnummer De Oud-Katholiek draait om het kind

“t Is geboren, het goddelijk kind…” In de aankomende stille, heilige nacht, die naar het zich laat aanzien veel stiller zal zijn dan gebruikelijk, vieren we de geboorte van het Jezus. Het kind in brede zin staat centraal in het kerstnummer van De Oud-Katholiek.

Vijf geïnterviewden vertellen wat zij belangrijk vinden voor kinderen: ontspanning en plezier tijdens kamp, op niveau kennismaken met Bijbelverhalen in de kerk, maar ook: weten wat een corporale is en netjes kunnen zitten, omwille van het feestelijke van de eucharistie. Waarop het accent ook ligt, een kerkelijke opvoeding laat sporen na. Drie oud-katholieken die wat meer op leeftijd zijn vertellen wat in hun kerkelijke opvoeding van waarde is geweest.

Als jonge, kinderloze en niet heteroseksuele pastoor waagt ook Robert Frede het zijn vingers te branden aan het thema. Volgens hem zijn we soms wat krampachtig als het in de kerk teveel draait om wat kinderen wel of niet leuk zouden vinden. Wat Jezus bedoelt wanneer hij zegt dat mensen moeten worden als kinderen, daarover schrijft Ward Cortvriendt.

Het volledige nummer is hier te bekijken.