Bezinningsdagen: ‘Aan elkaar toevertrouwd!’

Van 3 tot 6 december 2021 vinden voor de tiende keer de internationale oud-katholieke bezinningsdagen plaats in de Willibrordabdij in Doetinchem. Tijdens deze dagen nodigen we u uit om te werken aan uw oud-katholieke spiritualiteit. Hieronder beantwoordt (mede-) initiatiefnemer en -organisator Joris Vercammen een aantal vragen over deze dagen.

Door: Janneke van der Veer

Wat is het doel van de bezinningsdagen?
In 2012 heb ik samen met een Zwitserse pastoor, Duitse pastoor en aantal leken dit concept opgetuigd. Er zijn namelijk te weinig plekken waar oud-katholieken aan hun spiritualiteit kunnen werken. En onder spiritualiteit versta ik: geleefd geloof. Waaraan merk ik in mezelf en aan wat ik doe dat ik oud-katholiek ben? Hoe kunnen anderen dat merken?

Het voegt veel toe om hier samen met de verschillende kerken van West-Europa aan te werken. Die kerken zijn allemaal oud-katholiek, maar hebben toch een eigen manier en context om met hun geloof om te gaan. Mensen spreken elkaar vanuit hun eigen ervaring en eigen parochie. Het lijkt op wat je kent, maar is toch heel verschillend. Dit wekt creativiteit: ach doen jullie het zo, jij voelt het zo aan, zo zou ik het ook kunnen doen. Daar had ik nog niet aan gedacht. Je leert over en weer.

Wat is globaal de invulling van die dagen?
De inleidingen zijn kort. De nadruk ligt op het interactieve: samen via een groepsgesprek ergens toe komen, meebouwen. Daarbij is het ook belangrijk uit je hoofd gehaald te worden, bijvoorbeeld door de stille meditaties op de meditatiezolder en de gebedsmomenten, eventueel samen met de monniken van de abdij.

Voor wie zijn de dagen bedoeld?
Iedereen is welkom, ook niet oud-katholieken. Er zijn al veel initiatieven voor theologen en pastores, daarom nodigen we vooral ook niet-theologen uit. Wij willen hen faciliteren om te communiceren over hun geleefde geloof, om dat uit te drukken in woorden en andere vormen. Maar pastores worden uiteraard niet uitgesloten van deelname.

Het thema dit jaar is een ‘synodale stijl van leven’. Wat moet ik hier precies onder verstaan?
Het woord ‘synodaliteit’ wordt vaak juridisch ingevuld, als ‘democratie’. Etymologisch betekent het: samen op weg. Aan elkaar toevertrouwd is de spirituele betekenis. Openstaan voor elkaars mening en context, voor het anderszijn van de ander, in het besef dat we aan elkaar zijn toevertrouwd. Deze spirituele dynamiek is ook heel creatief. Hoe anders we ook zijn, we zijn en willen samen op weg zijn. Synodaliteit is een levenshouding, die speelt overal.

Het is een internationale bijeenkomst. Wat is de voertaal?
Duits is in principe de voertaal, maar bij voldoende Nederlandstaligen doen we het tweetalig. Als er minder Nederlanders zijn – zoals voorgaande jaren weleens – zijn er genoeg mensen die een privévertaling kunnen maken. Over een eventuele taalbarrière hoeven mensen zich dus geen zorgen te maken.

Praktische informatie

Plaats: Willibrordabdij in Doetinchem
Data: 3-6 december 2021
Voor wie: oud-katholieken en overig geïnteresseerden
Kosten: 250 Euro (verblijf, alle maaltijden en programma zijn inbegrepen)
Begeleiding: John Okoro, Thomas Walter, Joris Vercammen
Voertaal: Duits (vertaling voorhanden)

Tijdens de dagen worden de geldende coronaregels in acht genomen (afstand, eventueel mondmasker, enz.)

Meer informatie: joris.vercammen@okkn.nl
Aanmelden via: werkwoche-ak@web.de (kan ook in het Nederlands!)
De dagen worden mede mogelijk gemaakt door de steun van het Metropolitaan Kapittel van Utrecht.