Vacature Secretaris Docentencollege

Het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar de functie van

            secretaris (v/m) van het docentencollege (0,2 fte)

van het Oud-Katholiek Seminarie (OKS), gevestigd bij de Universiteit Utrecht.

Toelichting op de functie:

  • Het docentencollege bestaat uit de hoogleraar en de docenten en vormt de inhoudelijke en uitvoerende tak van het OKS (de bestuurlijke en financiële tak wordt gevormd door het Curatorium).
  • Het docentencollege kent twee bezoldigde overhead-functies: die van voorzitter (rector) en secretaris. Dezen, in de praktijk aangevuld met de hoogleraar, nemen het voortouw in alles wat met de inhoudelijke en uitvoerende aspecten van het OKS te maken heeft en stemmen regelmatig af met docenten, Curatorium en bisschoppen.
  • De functie van secretaris werd in de afgelopen decennia meestal, maar niet altijd, uitgeoefend door een van de docenten. Sollicitatie naar deze functie staat ook open voor hen die geen docent zijn.

Tot de werkzaamheden van de secretaris behoren:

  • De secretaris heeft de verantwoordelijkheid voor een aantal organisatorische, administratieve, communicatieve en representatieve zaken, binnen en buiten de docentenvergadering.
  • De concrete verdeling van taken tussen rector en secretaris zal nader worden vastgesteld op grond van kennis en ervaring.

Van kandidaten wordt verwacht:

  • Een academisch werk- en denkniveau.
  • Ervaring en affiniteit met bestuurlijke, organisatorische en administratieve werkzaamheden.
  • Affiniteit met oud-katholieke theologie en met de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
  • Affiniteit met structuur en organisatie van academisch onderwijs, in het bijzonder in de context van een kleine instelling.
  • Vaardigheid in het werken in teamverband met de rector en de andere leden van het docentencollege.

Honorering geschiedt, afhankelijk van opleiding en ervaring, op basis van een van de honorariumschalen en de arbeidsvoorwaarden voor pastores in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.

Nadere informatie over de functie kan worden ingewonnen bij de rector, dr. Mattijs Ploeger (mattijs.ploeger@okkn.nl). Sollicitaties, vergezeld van een CV, kunnen tot en met 17 december 2021 worden gericht aan de secretaris van het Curatorium van de Stichting Oud-Katholiek Seminarie, mw. Rebecca van der Steen MSc (curatoriumoks@okkn.nl).