Sterrenjacht voor jongeren

Voor alle kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud wordt er in beide bisdommen een kerstpuzzeltocht georganiseerd. Op 19 december is deze tocht voor de kinderen van het aartsbisdom Utrecht en op 7 januari voor kinderen van het bisdom Haarlem. Het thema is ‘Sterrenjacht.’

In deze kerstpuzzeltocht leiden de sterren de deelnemers langs geheime kamers, verhalen en opdrachten. Aan het einde wacht er nog wat lekkers. Jongerenpastor Thelma begeleidt het programma. Meer informatie staat in de onderstaande flyers. Kinderen kunnen worden aangemeld door een mailtje te sturen naar thelma.schoon@okkn.nl. Vermeld daarbij om welke datum het gaat.