‘Leidinggeven in de context van kerkopbouw’ – terugblik op een boeiende studiedag

Op maandag 20 november kwam de geestelijkheid van de Oud-Katholieke kerk in Amersfoort bijeen voor haar halfjaarlijkse studiedag. Met beide bisschoppen aanwezig luisterden we naar twee interessante lezingen en gingen daarna met elkaar in gesprek, allemaal onder leiding van dagvoorzitter Peter-Ben Smit.

Hans Riphagen, rector van het Baptisten seminarie in Utrecht, trapte af met een lezing over de Baptistenvisie op het ambt. Vooraf hadden deelnemers een artikel gelezen over dit onderwerp, dat tijdens de lezing verder werd besproken. De kern van de visie is dat de Bijbel het ambt relativeert en de nadruk legt op het algemeen priesterschap van alle gelovigen door de doop. Echter, zowel het artikel als de spreker constateerden dat in de praktijk deze visie problematisch is: het ambt lijkt daar belangrijker dan het in theorie zou moeten zijn. Na de lezing werd opgemerkt dat een vergelijkbare situatie zich voordoet in de Oud-Katholieke kerk, waar ondanks verschillen in visie, het ambt vaak prominenter is dan gewenst.

Na een korte Vesper in de kapel van Alticollense werd er samen gegeten. Het inhoudelijke gedeelte werd voortgezet met een lezing door pastoor Age Kramer over de DISC-methode. Deze methode helpt je om te ontdekken wat voor leider je bent en hoe je effectief kunt samenwerken met anderen die een andere leiderschapsstijl hebben. Age illustreerde de toepassing van deze inzichten met voorbeelden uit de praktijk van de parochie. Zo werd de methode concreet gemaakt voor ons eigen werk als pastoors, wat de dag tot een geslaagde en vruchtbare bijeenkomst maakte.

Tekst door pastoor Tjeerd Visser