Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie 2024

Van maandag 17 tot en met donderdag 20 juni hield de Internationale Oud-Katholieke Bisschoppenconferentie (IBC) haar jaarlijkse vergadering in Praag. Frank Bangerter nam als Zwitserse bisschop electus voor het eerst deel aan de conferentie.

Bisschop Dirk Jan Schoon: ‘Het is elk jaar weer inspirerend om informatie over lopende zaken in de verschillende kerken uit te wisselen, onze gemeenschappelijke internationale oecumenische inspanningen kritisch te bekijken, en theologische bezinning vergezeld te laten gaan van gezamenlijk gebed en het vieren van de eucharistie. Juist omdat de Unie van Utrecht geen internationale organisatie heeft – het bureau coördineert wat er hoogstnoodzakelijk moet gebeuren – is het van groot belang dat de bisschoppen zo hun collegialiteit gestalte geven.’

De week begon met de Meeting of Anglican and Old Catholic Bishops in Continental Europe, met een uitwisseling over de huidige situatie van de kerken. De anglicaanse en oud-katholieke bisschoppen vierden samen de eucharistie op dinsdagochtend in de oud-katholieke kathedraal van Sint Laurentius. Daarna vervolgden ze hun uitwisseling en diepgaande discussies over verschillende onderwerpen, zoals samenwerking op lokaal niveau.

‘Kerk, milieu en duurzaamheid’ was een van de twee hoofdonderwerpen van de IBC van dit jaar, het andere was de mogelijke onderschrijving tot de ‘Gezamenlijke Verklaring over de Rechtvaardigingsleer’ (Joint Declaration on the Doctrine of Justification), die in 1999 werd gesloten tussen de Lutherse Wereldfederatie en de Rooms-Katholieke Kerk.

Het officiële communiqué van de IBC kan hier gedownload worden.