Erfgoed

De Oud-Katholieke Kerk is een kerk die de uitdagingen van de moderne tijd niet uit de weg gaat. Tegelijkertijd draagt ze een lange traditie met zich mee, hetgeen blijkt uit haar culturele erfgoed. Dat bestaat uit materiële zaken zoals zilverwerk, oude gewaden en kerkinterieurs, en uit minder of niet tastbare zaken zoals de kerkmuziek.

Oud-Katholiek Museum

Doordat oud-katholieke schuilkerken dikwijls lang in gebruik bleven, werd het oud-katholieke kunstbezit nauwelijks bedreigd. Men had niet te kampen met ruimtegebruik en massale afstoting van oude kerkelijke voorwerpen was dan ook niet aan de orde. Het resulteerde in een rijke collectie religieuze kunstvoorwerpen.

Het Oud-Katholiek Museum vindt zijn oorsprong in 1928. Pastoor C. Deelder (1852-1928) en pastoor E. Lagerwey (1880-1959) slaagden er in om een museum voor de katholieke kunst op te richten. De collectie van het museum vond eerst een onderkomen in de Sint-Gertrudiskapel, een voormalige schuilkerk. Inmiddels is de collectie volledig ondergebracht in Museum Catharijneconvent in Utrecht.

Hoogtepunten

Hoogtepunten uit de collectie van het Oud-Katholiek Museum zijn onder andere de koorkap en dalmatiek van bisschop David van Bourgondië (ca. 1460); het schilderij met Vliegende engel met banderol (ca. 1615) van Abraham Bloemaert, Jan van Bijlerts Roeping van Matteüs (ca. 1625) en het brevier van Beatrijs van Assendelft (ca. 1485).

Stichting

De Stichting Oud-Katholiek Museum is een van de participanten in Museum Catharijneconvent en ziet toe op het goede beheer en behoud van de oud-katholieke collectie. Ze is als ‘eigenaar’ vertegenwoordigd in de Stichting Catharijneconvent en behartigt hier tevens de belangen van andere oud-katholieke bruikleengevers, waaronder de oud-katholieke parochies.

De Stichting heeft een ANBI erkenning.

Oud-Katholieke Kerkmuziek

In 1990 verscheen het Gezangboek van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, met een supplement en tweede oplage uit 2006. Dat gezangboek geeft een goed beeld van het rijke oud-katholieke muzikale erfgoed. Naast oude en nieuwe gezangen en liederen uit allerlei kerkelijke tradities zijn er gezangen die sinds de achttiende eeuw in oud-katholieke kerken werden gezongen of die in de twintigste eeuw door muzikaal bevlogen oud-katholieken werden geschreven. Toen de Oud-Katholieke Kerk aan het begin van twintigste eeuw het Latijn in de mis door de landstaal verving, werden de gregoriaanse gezangen van Nederlandse teksten voorzien. Naast psalmen en gezangen op anglicaanse zangwijzen zijn er misordinaria met de klassieke onderdelen Kyrie, Gloria, Sanctus en Agnus Dei. In opdracht van de Oud-Katholieke Kerk schreven vier componisten nog kort geleden nieuwe ordinaria voor koor- en gemeentezang.