Intercity op oecumenisch breedspoor?

Project krijgt landelijk vervolg

De Raad van Kerken heeft groen licht gegeven om onder haar vleugels het door de oud-katholieken ontwikkelde plan ‘Intercity bestemming Pasen‘ oecumene-breed in te zetten voor volgend jaar.

Onder de vleugels van de Raad van Kerken in Nederland zal de door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland ontwikkelde actie Intercity naar Pasen zeer waarschijnlijk een breed oecumenisch vervolg krijgen. Op de vergadering van de initiatiefgroep op 7 december bleek er voldoende support te zijn (en garanties) van de lidkerken van de Raad om het project toe te snijden op een breed gebruik in de Week voor Pasen (de Goede Week) in 2006.

Het plan zelf is zo simpel als wat: de kerken zetten vaak hun beste beentje voor in de Goede Week om de dramatiek en het mysterie van de intocht van Jezus in Jeruzalem (Palmzondag), het Laatste Avondmaal (Witte Donderdag), de gevangeneming en de kruisdood (Goede Vrijdag) en de verrijzenis van Jezus Christus (Pasen) zo goed mogelijk in de liturgie tot uitdrukking te brengen.

Overwin als kerklid nu eens uw schroom en nodig een buurvrouw of vriendin uit om in die week met je mee te gaan naar een of alle kerkdiensten.

Als reisgids bij die verkenningstocht is een boekje gemaakt waarin wordt verteld wat de Christenen van oudsher op die dagen gevierd hebben en waarom. Aangevuld met persoonlijke teksten.
Aan het boekje, dat twee jaar geleden voor het eerst gebruikt werd in de Oud-Katholieke Kerk, wordt nu gewerkt om het ook voor de kerken van de Reformatie bruikbaarder te maken, terwijl het katholieke karakter ook niet verloren mag gaan om ook de Rooms-Katholieke lijn vast te houden.

Het oecumenisch plan voorziet in een brede publicitaire ondersteuning en zou een goed oecumenisch initiatief kunnen zijn.

Heb je een week?
In het kort komt het plan neer op het voorstel om een vriend, een kennis of familielid een week lang (de Goede Week) op sleeptouw te nemen door de bijzondere vieringen heen.  Achter die man ‘ with a mission’ aan door het donker heen naar het licht van Pasen.
Het is de bedoeling dit boekje die vriend, die kennis of dat familielid in handen te geven om hem op weg te helpen. Maar ook voor de vaste treinreiziger is het adembenemende lectuur.

Heb je een week?  Wie niet!?