Sytze de Vries over Psalmen

De stuurgroep voor Lectoren heeft Sytze de Vries ( theoloog, predikant, dichter en lange tijd verbonden geweest aan de Oude Kerk te Amsterdam) gestrikt om een cursus van twee avonden te geven over de Psalmen.

De serie van twee wordt zowel in Amersfoort als in Haarlem gegeven. Hoewel de avonden op de eerste plaats voor de lectoren zijn bestemd, is iedere belangstellende van harte welkom. Aanmelding bij dhr.J.Nijman tel. 0206593319 of e-mail nijmanja@kpnplanet.nl .

 

Globaal valt  de cursus in de volgende blokken uiteen:

1. De geschiedenis van de Psalmen  (ontstaan, functie, gebruik)

2. De liturgische functie van de Psalmen

3. De diversiteit aan vormen van de Psalmen 

4. De taal, de poëzie en de muziek van de Psalmen, mede aan de hand van diverse vertalingen.

5. De inhoudelijke thema’s van de Psalmen.

6. Toetsing van het voorafgaande aan enkele concrete teksten. 

 

Haarlem: woensdag 22 februari en woensdag 15 maart 

20.00 tot 22.00 uur, Zalencentrum Oud-Katholieke Kerk, Kinderhuissingel 76.

 

Amersfoort: donderdag 23 februari en donderdag 16 maart 

20.00 tot 22.00 uur,  Gebouw Oud-Katholieke Kerk,

Koningin Wilhelminalaan 3-5

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 30 december 2005