Cor Tol zestig jaar priester

Een bijzonder jubileum

Emeritus pastoor Cor Tol werd vandaag precies 60 jaar geleden in de kathedraal te Utrecht tot priester gewijd samen met Dik de Rijk en de latere bisschop Geert van Kleef.  Cor Tol herdenkt op zondag 15 januari a.s. dit bijzondere jubileum in de parochiekerk van Haarlem, de plaats waar hij zijn actieve loopbaan als pastoor afsloot en nog steeds met zijn vrouw woont.  
 

Cor Tol werd na zijn wijding door mgr.Andreas Rinkel al snel benoemd tot pastoor van Schiedam. In 1956 volgde het pastoraat van Amsterdam en in 1968 dat van de parochie Haarlem.

Past.Tol was naast het pastoraat ook actief als docent aan het Seminarie, dat in die periode van structuur veranderde. Niet langer verbleven de theologiestudenten intern in het Seminarie te Amersfoort maar gingen studeren aan de Universiteit van Utrecht. 

In de vroege jaren zestig werd de liturgievernieuwing ingezet in de Oud-Katholieke Kerk, een van de toonaangevende mensen hierbij was Cor Tol, die o.a. de tekst leverde van de zogenoemde 2e Misorde. Deze orde werd in gebruik gegeven naast de al eeuwen bestaande Romeinse orde en werd in korte tijd bijzonder populair. Als lid van de Commissie voor de Liturgie was hij mede verantwoordelijkheid voor de uitgave van het Oud-Katholiek Gezangboek (1990) en het Kerkboek (1993). 

Bisschoppelijk Bureau, 13 januari 2006