Een kerk is heel wat waard

34e Actie Kerkbalans van start

Met de jaarlijkse persconferentie in de Gertrudiskapel (‘In de Driehoek’) aan het Willemsplantsoen te Utrecht gaat op donderdag 12 januari om 10.30 uur de actie kerkbalans van start.

De perspresentatie van de Actie Kerkbalans wordt door de kerken aangegrepen om stelling te nemen in een actuele (maatschappelijke) kwestie. Eén van de kerkleiders voert daarbij het woord. Ook zijn leiders van andere kerken die aan de Actie Kerkbalans deelnemen bij de persconferentie aanwezig en aanspreekbaar. Daarnaast worden de meest actuele gegevens over de financiële positie van de kerken gepresenteerd.

Tijdens de persconferentie gaat Adrianus kardinaal Simonis, aartsbisschop van Utrecht en voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie nader in op het thema van de actie ‘Een kerk is heel wat waard’. Vervolgens gaat de heer Mr.J.M.Chr. Klok, secretaris van de ICG, in op de ontwikkelingen van de kerkelijke financiën. Tenslotte spreekt de heer D.G. Bijl, voorzitter van de ICG, over vernieuwende ontwikkelingen op het gebied van geldwerving die vanuit de ICG geïnitieerd worden.

De Actie Kerkbalans is opgezet om de plaatselijke geloofsgemeenschappen te ondersteunen in hun geldwervende activiteiten. De actie loopt komend jaar van 15 tot en met 29 januari. In die periode bezoeken tienduizenden vrijwillig(st)ers ± 2,5 miljoen adressen. De actie wordt in 2006 voor de 34ste maal gehouden.

 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 januari 2006