Simpler, humbler, bolder: Jeremy Morris over de kerk in het ND

Kan de samenleving wel zonder het evangelie? Die vraag wordt de Anglicaanse toptheoloog Jeremy Morris gesteld, in een interview met het Nederlands Dagblad. Zijn antwoord is: ‘Het goede leven uitdragen, daar blijven we kerk voor.’

Morris is Anglicaans priester en adviseert de Aartsbisschop van Canterbury over oecumenische zaken. Hiervoor reist hij de hele wereld over. Hiernaast is hij een vooraanstaand kerkhistoricus. Zijn recente A People’s Church. A History of the Church of England is al kort na verschijnen een standaardwerk geworden.

‘Het evangelie blijft relevant, daar geloof ik in’

Als Anglicaans priester en theoloog verbindt hij persoonlijke overtuiging met een visie op de kerk. Op de vraag van de interviewer of de kerk er nog toe doet, antwoordt hij: ‘Eigenlijk vraag je daarmee: is het christelijke geloof nog steeds relevant? Ja, ik geloof erin. Natuurlijk zeg ik dat, want ik werk in de kerk. Maar ik geloof het ook voor ieder mens persoonlijk. Het evangelie is een boodschap van redding, van warmte, liefde en gerechtigheid. Dat blijft voor ieder individu en voor de samenleving relevant.’

Niet meer de machtige volkskerk

Ook heeft hij een visie over hoe het in de toekomst moet: ‘”Simpler, humbler and bolder”, wil de kerk worden: eenvoudiger, bescheidener én vrijmoediger. Zich bewust dat ze niet meer de machtige volkskerk is van vroeger, maar tegelijk vrijmoediger over de boodschap van het evangelie.’

Verleden als inspiratie voor nu

Morris put als historicus inspiratie uit het verleden die de druk van het heden wat kan verlichten: ‘De industriële revolutie was ook zo’n tijd van enorme maatschappelijke veranderingen, waarin de kerk haar weg moest vinden. De kerk verloor in die tijd de aansluiting bij de arbeidersklasse, wordt vaak gezegd – zoals ze nu de aansluiting bij de millennials zou kwijtraken. Maar volgens mij was de situatie niet zo dramatisch. Er waren door het hele land heen fantastische dominees, die bijzondere dingen deden.’

Woensdag 12 juni: lezing Jeremy Morris

Aanleiding voor het interview is een lezing van Jeremy Morris op 12 juni in Utrecht over ‘Teken van aanwezigheid: Verleden, heden en toekomst van een volkskerk.’ De Nederlandse theologen Mattijs Ploeger en Hanna Rijken zullen op de lezing reageren. Voor meer informatie en last-minute aanmelding zie onder deze link.