Frank Bangerter nieuwe bisschop van Zwitserland

Op 24 mei is Frank Bangerter verkozen tot nieuwe bisschop van de oud-katholieke kerk van Zwitserland. De 61-jarige pastoor uit Zürich volgt Harald Rein op die eind vorig jaar met pensioen ging. Bangerter wordt de achtste bisschop van de Christkatholische Kirche der Schweiz. Hij staat voor een ‘open en moedige kerk’, maar stelt ook dat hervormingen dringend nodig zijn.

Naast Bangerter waren er nog twee kandidaten, de pastoors Christoph Schuler en Lars Simpson. De kandidaten ontvingen aanvankelijk een gelijk aantal stemmen, waardoor het zes spannende stemronden duurde voordat de bisschop verkozen werd. Stemgerechtigd op de 157ste nationale synode in Aarau waren de geestelijken van het bisdom, de lekenafgevaardigden van de parochies en de leden van de Synodale Raad. Van dit collegiaal bestuur was Frank Bangerter al lid.

Thuiskomen in de kerk

Voordat Bangerter pastoor werd, studeerde hij economie en werkte hij in HR. In een interview met Nicole Freudiger van de SRF, de publieke omroep voor Duitstalig Zwitserland, vertelde hij hoe zijn leven veranderde toen in de jaren tachtig en negentig AIDS zich ging verspreidde, vooral in de homoscene. Hij ging werken onder mensen met aids en besefte dat hij iets nieuws wilde gaan doen met zijn leven. ‘Als kind had ik altijd het gevoel thuis te komen als ik een kerk binnenkwam,’ zegt Bangerter. Het omgaan met de altijd aanwezige dood bij mensen met aids bracht hem er uiteindelijk toe theologie te gaan studeren. ‘Theologische vragen houden mij al heel lang bezig. Wat geeft mij kracht? Waar vinden we steun? Wie begeleidt mij in het leven?’

Katholiek van hart

Als hij theologie gaat studeren is hij nog niet oud-katholiek, maar protestants. Althans op papier. ‘In mijn hart was ik altijd al katholiek’. Dat merkte de pas afgestudeerde theoloog tijdens een stage in een protestantse gemeente. Hij besefte dat het heilige voor hem belangrijk was en werd oud-katholiek. Intussen woont hij 28 jaar samen met zijn man in Grenchen. Frank heeft nooit een geheim gemaakt van zijn homoseksualiteit. Dat hij bisschop kan worden, betekent veel voor hem: ‘Het is ongelooflijk mooi. Een teken, ook buiten onze kerk, dat God ons gewild heeft.’

Een kerk voor iedereen

Frank Bangerter wordt bisschop in een tijd dat de kerken voor enorme uitdagingen staan, zeker ook zijn eigen bisdom waar het aantal gelovigen en geestelijken afneemt en zonder instroom van jongere pastores parochies wellicht moeten sluiten. ‘Zonder geestelijken verschrompelt het leven in de gemeenschappen,’ zegt de nieuw verkozene. ‘Hiervoor bestaat geen eenvoudige oplossing’. Hij benadrukt de noodzaak van hervormingen en het verlichten van de kerkelijke organisatie. Maar bovenal: ‘We moeten een kerk zijn voor iedereen. En onze kerntaak vervullen: het evangelie verkondigen.’

De bisschopswijding, waaraan de bisschoppen van de Unie van Utrecht deelnemen en waarin de aartsbisschop van Utrecht zal voorgaan, is gepland op zaterdagmiddag 14 september in de kathedrale kerk van Bern.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau,
25 mei 2024

Foto: Christkatholische Kirche der Schweiz