Officiële berichten mei 2024

De Aartsbisschop van Utrecht heeft:

  • Met ingang van 1 mei 2024 mevrouw S. Bloothooft aangesteld als kerkmeester van de parochie van de H. Georgius te Amersfoort, voor een periode van vier jaren.
  • Met ingang van 1 mei 2024 de heer A.H.W.J. Meisters herbenoemd als kerkmeester van de parochie van de H. Willibrordus te Arnhem, voor een periode van vier jaren.

De Bisschop van Haarlem heeft:

  • Met terugwerkende kracht per 1 januari 2024 mevrouw I. Sinniger aangesteld als kerkmeester van de parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden, voor een periode van vier jaren.
  • Met ingang van 1 mei 2024 de weleerwaarde heer M.J.J.A. van den Bergh aangesteld als assisterend pastor van de parochie van de H.H. Petrus en Paulus en de H.H. Johannes en Willibrordus te Amsterdam.

Het Collegiaal Bestuur heeft:

  • Met terugwerkende kracht per 1 april 2024 mevrouw E.A. Bekkering en mevrouw H.W. Romeijn-van Berkel herbenoemd als leden van de Stuurgroep Lectoren, beiden voor een periode van vier jaren.

Namens het Collegiaal Bestuur,
M.J.E. Roobol, algemeen secretaris