Bijbelgenootschap Steunt Intercity Bestemming Pasen

Het Nederlands Bijbelgenootschap was niet vanaf het begin betrokken bij het project "Intercity bestemming Pasen", maar staat wel van harte achter de actie en wil toch een (financiële) bijdrage leveren.

Dankzij het Bijbelgenootschap is het nu mogelijk de kerken, die meedoen, te voorzien van een vlag voor aan de gevel van het kerkgebouw. Vormgegeven als de rest van het materiaal.
Dit stukje promotie was aanvankelijk wel voorzien maar moest wegens gebrek aan middelen komen te vervallen.

Voor maximaal driehonderd kerken kan de organisatie kostenloos zo’n vlag ter beschikking stellen! Het worden verticale banieren van 1 x 3 meter met de vormgeving van de strippenkaart, zoals die ook op de boekenleggers en het treinkaatje staat afgedrukt. De vlag is uitgerust met zgn ‘zeilogen’ voor de bevestiging. Een afbeelding ziet u hiernaast.

U kunt zo’n gratis banier aanvragen voor uw kerkgebouw. Daarbij gelden de volgende voorwaarden. Als uw lokale parochie:

1) actief deelneemt aan de actie
2) is ingeschreven in de agenda op de website
3) ‘reisgidsen voor de goede week’ heeft besteld om aan gasten ter beschikking te stellen
4) zo’n banier ook gaat gebruiken in de GoedeWeek,

geeft u dan per omgaande aan dat u er een wilt ontvangen door te mailen naar dio@synccp.nl met een precies adres waar de banier naar moet worden toegestuurd. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van binnenkomst. Er zijn er maar 300 en dit jaar volgt er geen herdruk meer. Wie het eerst komt, die het eerst maalt… Liever niet bellen over deze extra actie, tenzij in noodgevallen. Plaatsen met meerdere kerken, die meedoen en met een gezamenlijke organisatie kunnen centraal ook meerdere banieren aanvragen.

Als uw gemeente aan alle vier voorwaarden voldoet en op tijd aanvraagt, wordt de banier op het door u aangegeven adres geleverd op vrijdag 7 of uiterlijk zaterdag 8 april.

Overgenomen van Nieuwsbrief Intercity