Nieuwe Aartsbisschop in Zweden

Anders Wejryd (geboren in 1948), bisschop van Vaxjo in Zuid-Zweden, is verkozen tot Aartsbisschop van de Zweedse Lutherse Kerk. Bisschop Wejryd werd verkozen met 176 van de 320 uit te brengen stemmen. Het is de eerste keer dat een aartsbisschop verkozen werd zonder inmenging van de overheid.
In een interview zei de nieuwe aartsbisschop het wel een zware verantwoordelijkheid te vinden om de Zweedse kerk te leiden. Ruim 80 procent van de 8 miljoen Zweden is lid van de Lutherse staatskerk, ook al wordt erop aangedrongen de banden tussen kerk en staat minder strak aan te halen.
Bisschop Wejrd zei in het interview ook dat hij niet zou aarzelen mannelijke priesters te rapporteren wanneer ze zouden weigeren samen te werken met hun vrouwelijke collega’s. “we hebben een wet tegen discriminatie en in zulke gevallen gaat het om een bijzonder beledigende behandeling".
De Zweedse kerk stelde het ambt al in 1958 open voor vrouwen. Tegenstanders hebben geklaagd dat zij de laatste jaren in de hoek worden gedrukt.
De nieuwe aartsbisschop hoopt dat op termijn dat de priesters ook zullen instemmen met de kerkelijke zegening van homoseksuele paren. Toen de Zweedse kerk over de mogelijkheid hiervan eind vorig jaar een stemming hield reageerde de Russisch Orthodoxe Kerk al met de aankondiging alle contacten te zullen verbreken

De Internationale Oud-Katholieke Bisschoppen Conferentie heeft vorig jaar verkennende gesprekken gevoerd met een afvaardiging van de Lutherse Kerk over het aangaan van nauwere betrekkingen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 april 2006
bron: Ecumenical News International (WCC).