Parochiebesturen aan zet

Op de zogenoemde ‘kerkmeestersdag’ op zaterdag 4 maart in de Akker te Hilversum worden de leden van de parochiebesturen bijgepraat over het Breed Beraad. Het accent zal die dag liggen op de praktische kant, hoe kan het breed beraad in de parochies gevoerd worden.
De stuurgroep heeft een aantal suggesties gedaan hoe de Werkboekjes behandeld kunnen worden.
Dat het beraad begint te leven blijkt wel uit de opgave: er wordt tenminste zo’n 60 man/vrouw verwacht in Hilversum mits de sneeuw geen roet in het eten gooit.
De dag begint om 10.00 uur (koffie vanaf 09.30 uur) en de afsluiting staat geagendeerd voor 15.30 uur.

Meer informatie over het Breed Beraad.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 maart 2006