Werkboekjes op plaats van bestemming

In de afgelopen dagen zijn overal in het land de Werkboekjes van het Breed Beraad uitgezet. Het werkboekje bevat materiaal voor het overleg over een nieuw beleid voor de komende jaren. Het is nu aan de parochies om met het werkboekje aan de slag te gaan in de vastentijd.

Wat is het Breed Beraad?

Breed Beraad is het genoemd, het overleg over een nieuw beleid voor de komende jaren.
Beleid is geen zaak van bisschoppen, bestuur of synode alleen, vandaar dat het gesprek daarover in alle lagen van de kerk wordt gevoerd. Dat moet in de loop van het jaar uitmonden in een advies van een extra synodezitting van 10 juni 2006. Op basis van dit advies kan het bestuur dan de nieuwe beleidslijnen voor de komende jaren formuleren.
Het Beraad gaat over vragen als “hoe komt de Oud-Katholieke Kerk van Nederland er de komende jaren uit te zien? Welke mogelijkheden zijn er, welke dromen, welke beperkingen? Voor welke prioriteiten wordt er gekozen bij een dalend ledental en krimpende financiële mogelijkheden? Hoe houden al die honderden vrijwilligers plezier in hun werk? Zijn er alternatieven die tot nieuw elan en groei kunnen leiden?

Voor meer informatie

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 maart 2006