O.K.Jongerenbrief nummer 2

Vlak voor Pasen verscheen het tweede nummer van de O.K.Jongerenbrief. Diaken Remco Robinson, die een piepkleine aanstelling heeft voor het jongerenpastoraat en verantwoordelijk is voor deze Nieuwsbrief,  opent de mogelijkheid van internetpastoraat.
Jongeren in Egmond vertellen wat ze zoal doen en wat de motivatie is om je als kampleider bij de jeugdkampen in te zetten komt uitvoerig aan bod.
Wat jongeren nu in vredesnaam aanmoeten met het Breed Beraad valt ook in de nieuwsbrief te vinden.
Lees de nieuwsbrief no.2 die opent met een paasgroet van aartsbisschop Joris. 

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 16 april 2006