Bijzonder pastoraat

Hoe sta je als ambtsdrager van een kerk in een ziekenhuis of gevangenis?
Welke rol speelt je kerkelijke achtergrond als geestelijk verzorger?
Hoe groot is de verantwoordelijkheid van een kerk voor de presentie in zorginstellingen?

Vragen die regelmatig aan de orde komen in verschillende bijeenkomsten van de beroepsverenigingen maar waar ook binnen een kerk antwoord op gegeven moet worden.

Ee groot aantal pastores binnen de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is werkzaam in het bijzondere (categoriaal) pastoraat, zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, gevangenis of leger. Hetzij parttime naast het pastoraat van een parochie of ook wel volledig.
Reden genoeg om een bijeenkomst te beleggen met deze pastores om de bovengenoemde vragen aan de orde te stellen.
Op uitnodiging van de aartsbischop komen de pastores samen in Amersfoort op 26 april a.s.
Tijdens de jaarlijkse synode van de geestelijkheid zal erover gerapporteerd worden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 18 april 2006