Ontspanning in bisdom Haarlem

Na de intensieve Paastijd is het een goed gebruik om als geestelijken een dagje te ontspannen. In het bisdom Haarlem heet dat zo mooi de Oliedag. Op dinsdag 25 april zijn de pastores met partners te gast in het schone Enkhuizen.
Er is gezorgd voor een rondleiding in het Huis van de familie Snouck van Loosen op de Dijk te Enkhuizen en een bezoek aan de Zuiderkerk waar restauratiewerkzaamheden aan de muur-en gewelfschilderingen worden uitgevoerd. In de kerk is ook een orgelbespeling door Mattijs Ploeger (pastoor van Krommenie).
En daarna natuurlijk een genoegelijke maaltijd.

Ontspanning in het bisdom is er ook omdat de bisschop goede berichten heeft gekregen. Voorlopig zal hij worden gevrijwaard van verdere behandeling voor de kanker waaraan hij leed.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 25 april 2006