Dick Schoon komt opnieuw met kloek werk

Verscheen in 2004 al de 900 pagina’s tellende dissertatie Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de 19e eeuw. nu heeft deken dr.D.J.Schoon opnieuw een bijdrage geleverd aan de kerkgeschiedenis met de uitgave van de kroniek van Casparus Johannes Rinkel.
Rinkel (1826-1906) werd in 1873 tot bisschop gewijd voor het bisdom Haarlem. Zijn kroniek beslaat de periode 1845-1894 en is door deze uitgave opnieuw aan het licht gebracht. Een must voor de liefhebber van de katholieke kerkgeschiedenis.

Titel: Casparus Johannes Rinkel, Kroniek van gebeurtenissen betreffende de oud-katholieken inzonderheid in Nederland (1845-1894).
Ingeleid en gannoteerd door Dick Schoon. Nijmegen, Valkhof Pers, 2006, 
XXIV en 472 p., gebonden en geïllustreerd,  € 30,-. ISBN 90 5625 225 9.
Te bestellen bij het Centraal Oud-Katholiek Boekhuis te Amerfoort info@okkn.nl