Liefdevolle beschouwing in oecumenisch bulletin

"Met een – soms hoorbare zucht van verlichting – werd wereldwijd in de RKK en in de oecumene geconstateerd dat de encycliek positief getoonzet en mild is en geen al te controversiële thema’s behandelt. Persoonlijk was ik getroffen door de inleiding. De paus vat het christelijk geloof samen met de woorden: “Wij geloven in de Liefde.” Christen-zijn is niet in de eerste plaats een ethische beslissing of een hoogstaand idee, maar een ontmoeting met een persoon: God, die liefde is en dat wil tonen. Een geluid dat in deze tijd van “ietsisme” – ook onder christenen – wel eens gehoord mag worden."

Aldus pastoor en docent drs.Wietse van der Velde in zijn korte beschouwing over de eerste encycliek van Paus Benedictus XV! Deus Caritas est  in het maandblad van de Raad van Kerken in Nederland, het Oecumenisch Bulletin.

Zie hier voor de volledige tekst en het Oecumenisch Bulletin van mei 2006.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 april 2006.