Project Energie voor kerken nu al succesvol

De Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO-K) meldt in een persbericht dat het project Energie voor kerken nu al succesvol is. Ook verschillende oud-katholieke parochies zijn vorig jaar ingegaan op het voorstel van het CIO-K. Onderstaand het volledige persbericht:

Utrecht – 27 april 2006  –  Gezamenlijke inkoop van energie levert de Nederlandse kerken tot nu toe een jaarlijkse besparing op van meer dan een half miljoen euro. Aan het project Energie voor Kerken, dat sinds 1 januari van dit jaar operationeel is, nemen inmiddels 2500 kerken en kerkelijke gebouwen deel. Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), waarbij 21 kerkgenootschappen zijn aangesloten die gezamenlijk circa 8000 kerken en kerkelijke gebouwen beheren. 

Dagelijks melden zich via de site www.energievoorkerken.nl nog kerken aan voor deelname aan de gezamenlijke energie-inkoop. De nu gerealiseerde besparing van € 540.000,- neemt daardoor naar verwachting nog verder toe. Het op het gunstige moment vastzetten van de energieprijs door de adviescombinatie is een tweede bepalende besparingsfactor.

De besparing per parochie of gemeente bedraagt ongeveer 10% op de energierekening, dat is gemiddeld € 216,-. Jaap Broekhuizen, secretaris van het CIO-K: “Dat klinkt misschien niet spectaculair. En het is bovendien een gemiddeld bedrag; het kan dus in specifieke gevallen meer of minder zijn. Maar in ieder geval is dat geld gemakkelijk verdiend ten gunste van bijvoorbeeld pastorale projecten”. Naast de financiële voordelen is er bij de deelnemers aan Energie voor Kerken ook oog voor andere belangen: ruim tweederde van de kerken kiest voor levering van duurzame stroom.

Belangrijkste doel van het project “Energie voor kerken” is het voor de deelnemende kerken in de hand houden van de steeds stijgende energiekosten. CIO-K nam daarom het initiatief om voor de 21 aangesloten kerkgenootschappen gezamenlijke energie-inkoop mogelijk te maken. De adviesbureaucombinatie Hellemans Consultancy B.V. en LV’s Consultancy begeleiden dit proces. Aanmelding is nog steeds mogelijk via de speciale site www.energievoorkerken.nl.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 28 april 2006.