Bestuur kan naar de hei

Op 10 juni a.s. wordt in Hilversum de extra synode gehouden waar de uitkomsten van het Breed Beraad worden besproken. Er is in veel parochies hard gewerkt met het Werkboekje en in de meeste reacties komt naar voren dat men de keuzen uit het boekje deelt. Ook de noodzaak om wat wissels om te zetten om tot de gewenste groei in de diepte en breedte te komen wordt wel gezien, hoewel er ook wel kritische geluiden uit het land komen en men zich wat overvraagd voelt.

De stuurgroep van het breed beraad met als grote motor de voorzitter van de synode heeft de reacties van de parochies in een agenda voor de extra synode gegoten en bij alle onderwerpen een voorstel gevoegd. De voorstellen variëren van een projectplan ter ontwikkeling van een nieuwe cultuur van geloofscommunicatie tot het maken van een integraal personeelsbeleidsplan. Maar het Collegiaal Bestuur wordt ook gevraagd te motiveren op hoeveel locaties de Oud-Katholieke Kerk van Nederland present dient te zijn,  de diversiteit aan communicatie nu eens goed onder de loep te nemen en zelfs te kijken naar het laten maken van een presentatie van de kerk op DvD.
Dat men ook oog heeft voor de materiele zaken blijkt uit voorstellen om tot een efficiëntere bedrijfsvoering te komen voor zowel parochies als landelijke kerk en de financiële betrokkenheid van de leden te verbeteren.

Aan het slot van de agenda staat de keuze van prioriteiten; concentratie op een beperkt aantal meetbare doelstellingen is het streven. De prioriteiten in de agenda luiden: Groei, Identiteitsontwikkeling, Parochieopbouw, Publiciteit, Toerusting, Verbetering Financiën en Vieren.

Het Collegiaal Bestuur mag zich in de zomer wel een week op de hei terugtrekken om een nieuwe beleidsnota voor de komende jaren te schrijven en dan ook nog te zorgen voor een sluitende begroting voor 2007.

Zie hier voor de achtergronden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 23 mei 2006