Aandacht als dienst

Zo luidt de titel van de kleine brochure, die dezer dagen verscheen over het lectoraat.

Er wordt ingegaan op de identiteit van het lectoraat als dienst in een oud-katholieke parochie.
De ontwikkeling om gemeenteleden meer actief te betrekken bij de liturgie leidde in 1974 tot het besluit het lectoraat in te stellen. In 1977 konden de eerste mannen en vrouwen worden aangesteld.

Een lector is een parochiaan – een leek – die binnen de zondagse vieringen of daar buiten aandacht vraagt en geeft aan het lezen van de Schrift. Hij of zij kan ook de voorbeden verzorgen in de zondagse vieringen. In een aantal parochies wordt met regelmaat een vervangende dienst van Schrift en Gebed op de zondagmorgen gehouden, dergelijke diensten worden door lectoren geleid en zij kunnen daarin ook een overweging houden.

De brochure komt uit op het moment dat er een nieuwe lectorencursus is opgezet. De cursus start in september en duurt twee jaar (16 zaterdagen). Belangstellenden wenden zich tot hun kerkbestuur.
De brochure is verkrijgbaar bij het Bisschoppelijk Bureau.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 mei 2006