Leiden viert 80 jaar kerkwijding

Het in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland volstrekt unieke kerkje aan de Zoeterwoudsesingel bestaat tachtig jaar.
De parochie viert de verjaardag van kerkwijding op zondag 14 mei a.s.

Het jonge monumentje, dat in 1926 in de plaats kwam van de oude schuilkerk aan de Hooigracht, oogt aan de buitenzijde heel eenvoudig. Elegant, wit gepleisterd en met een kleine klokkentoren ligt het in het groen aan de singel.
Het is vooral de binnenkant, die overrompelend werkt. Aan alle zijden ben je omringd door de taferelen, die de kunstenaar Chris Lebeau op de muren heeft gezet.
Het is nog steeds verbazingwekkend dat het toenmalige kerkbestuur met de jonge pastoor G.A.Smit deze anarchistische schilder de vrije hand heeft gelaten. Drie grote muurvlakken worden gesierd met voorstellingen van geloof, hoop en liefde en aan de raamzijde zijn de vier evangelisten te vinden. De altaarruimte wordt gedomineerd door een zittende Christusfiguur. En er is nog veel meer te zien, de moeite waard om eens te bezoeken.
De kunstenaar Chris Lebeau was een veelzijdig man, die ook ontwerpen voor glas, behang e.d. maakte. Hij kwam, mede door zijn principiele opstelling, om het leven in een concentratiekamp tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 12 mei 2006.