Dromen bij het geluid van de regen

Al meer dan vijfentwintig jaar wordt op initiatief van de Vrouwenbond het jaarlijkse Voorjaarskamp gehouden rond Hemelvaartsdag. Een heus gezinskamp met activiteiten voor ouderen en jongeren, ditmaal rond het thema dromen. Vaste programmapunten zijn de vieringen op Hemelvaart en op de zondagmorgen. De vrolijke kolderavond op de zaterdag is vermaard. De vrijdag wordt meestal ingevuld met een serieus onderdeel, waaraan consulent Han van Peer zijn medewerking verleent. Maar vernomen werd dat er ook een rosé proeverij op de agenda staat.

Door de jaren heen is het voorjaarskamp steeds volgetekend, ook dit jaar telt het het maximaal aantal deelnemers van 90. Een blijvertje in het aanbod, nu wel hopen dat het weer een beetje meewerkt in Zeewolde.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 mei 2006.