Synodale verantwoordelijkheid geen kleinigheid in Ierland

Deze week (9 t/m 11 mei) vergadert de General Synod van de Church of Ireland in Armagh. Op uitnodiging van de Anglicaanse Aartsbisschop van Armagh is aartsbisschop Joris Vercammen bij deze synodezitting aanwezig. De uitnodiging staat in het kader van de 75 jarige Bonn-agreement, de volledige kerkelijke overeenkomst die in 1931 werd gesloten tussen oud-katholieken en anglicanen.

Wanneer je in de Ierse kerk deel uitmaakt van de Synode valt er heel wat werk te verzetten. De rapporten die uitgebracht worden beslaan meer dan 350 pagina’s. Veel financiële gegevens tot en met jaaroverzichten van het pensioenfonds, maar ook verslagen van theologische, oecumenische en diaconale bijeenkomsten en groepen.
En dat aan de verantwoordelijkheid zwaar wordt getild, blijkt ook uit de overzichten van leden van de synode en commissies, waar bij iedereen keurig staat vermeld hoeveel vergaderingen men heeft bijgewoond.

Aartsbisschop Joris is later dit jaar ook te gast in York tijdens de General Synode van de Church of England.

Het jubileum van de overeenkomst van Bonn krijgt ook alle aandacht op het International Oud-Katholieken Congres in augustus in Freiburg en bij de Willibrord tocht op 24 juni van Katwijk naar Oegstgeest.
Zie voor achtergronden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 8 mei 2006