Dialoog met Rome nader belicht

Prof.dr.Jan Visser werd door de redactie van het blad De Oud-Katholiek gevraagd wat nadere toelichting te geven over de internationale dialoog tussen oud-katholieken en rooms-katholieken. Jan Visser maakt deel uit van de dialoogcommissie.
Zijn bijdrage staat in het vandaag verschenen juli/augustus nummer van het blad.
De redactie van het blad roept de lezers op te reageren en dat is hier ook mogelijk.

Het zomernummer biedt meer: opvallend veel gemengd anglicaans-oud-katholiek nieuws, met een impressie van de Willibrord pelgrimage van 24 juni jl., een verslag uit York van de wijding van Bernd Wallet en het nieuwe deeltje van de Seminariereeks.
Maar ook aandacht voor het Breed Beraad over de toekomst van de kerk, niet alleen hier maar ook over de grens.
De moeite waard om eens een proefabonnement te nemen. Prijs slechts 25 euro per jaar.
Meer informatie en korte inhoudsopgave vorige nummers.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 27 juli 2006