General Synod – Church of England

De drie huizen (van bisschoppen, geestelijken en leken) van de Synode van de Kerk van Engeland komen in gezamenlijke zitting bijeen van 7 t/m 11 juli 2006 in York.

In dit jubileumjaar, waarin wordt herdacht dat de oud-katholieken en anglicanen al 75 jaar geleden tot een volledige kerkelijke overeenstemming kwamen (de Bonn Agreement), is aartsbisschop Joris te gast in York. In een toespraak tot de leden van de synode zal hij aandacht vragen voor de ontwikkelingen sinds 1931. Daarbij verwijst hij naar de vroegere aartsbisschop van Canterbury, dr.Robert Runcie, die bij het 50-jarig jubileum van de overeenkomst enthousiast was over de aanknopingspunten die daarin te vinden zijn voor de ontwikkeling van de anglicaanse theologische reflectie op de kerk. Bisschop Joris maakt ook melding van de recente viering in Nederland (de Willibrord Pelgrimage) en het komende Internationaal Oud-Katholieken Congres in augustus in Freiburg dat als subtitel heeft: Anglicanen en Oud-Katholieken gezamenlijk op weg in Europa.

Een van de zwaartepunten van de agenda van de synode is opnieuw de kwestie van het openstellen van het bisschopsambt voor vrouwen. Verwacht wordt dat de General Synod nu de noodzakelijke stappen zal nemen om over een aantal jaren hiertoe te komen.  We believe that the work and reflection of the past six years has now brought the Church of England to te moment when it needs to take some decisions. Is the introduction of women bishops consonant with the faith of the Church as we have received it? If so, is now the time? If so, how is it to be done? Our hope and prayer is that this report will provide a further resource for the House and the Synode as they seek prayerfully to discern the answer to those questions. Aldus de slotpassage van het lijvige rapport dat de bisschoppen van Gloucestr en Guilford hebben opgesteld.

Andere kerkprovincies binnen de Anglicaanse kerkgemeenschap, zoals Amerika, Nieuw-Zeeland en Canada, besloten al eerder tot het openstellen van het bisschopsambt voor vrouwen. In juni 2006 werd voor de eerste maal een vrouwelijk bisschop tot Presiding Bishop gekozen in de Verenigde Staten (Ecusa).

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 juli 2006