Naar de Filippijnen met de Missie St. Paulus

Begin volgend jaar willen pastoor W.H.de Boer en zijn vrouw opnieuw een reis naar de Filippijnen organiseren. Het doel is om kennis te maken met de Filippijnse zusterkerk, het land en haar bevolking. Er is een goed evenwicht tussen de kerkelijke en toeristische aspecten van de reis.
Vertrek waarschijnlijk direct na Driekoningen 2007. Reisduur: ongeveer vier weken. Ingebouwde mogelijkheid de reis met een week te verkorten.
Op zaterdagmiddag 16 september a.s. is er om 14.00 uur voor geïnteresseerden een informatieve bijeenkomst in het Adelbertuscentrum, Sparrenstraat 46 te IJmuiden-Oost.
Voor inlichtingen en opgave voor deze bijeenkomst: tel 0255-510771 of deboer-celie@planet.nl

In 2002 bezocht een groep jongeren de Filippijnen ter gelegenheid van het eeuwfeest van de Onafhankelijke Filippijnse Kerk.
Voor meer informatie.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 juli 2006