Church of England trekt lijn door

De General Synod bijeen in York heeft er jaren over gedaan, maar heeft nu formeel bevestigd dat er geen theologische bezwaren zijn aan te voeren tegen het openstellen van het bisschopsambt voor vrouwen. Daarmee de lijn doortrekkend van de eerdere openstelling van het diaken- en priesterambt.

Een motie van de aartsbisschop van York, dr.John Sentamu, werd met een grote meerderheid aangenomen maar behaalde in het ‘huis van de leken’ geen 2/3 meerderheid. 
De letterlijke tekst van de motie luidde:
 ‘That this Synod welcome and affirm the view of the majority of the House of Bishops that admitting women to the episcopate in the Church of England is consonant with the faith of the Church as the Church of England has received it and would be a proper development in proclaiming afresh in this generation the grace and truth of Christ.’
De stemverhoudingen: Bisschoppen voor 31, tegen 9; Geestelijken voor 134 en tegen 42 ; leken voor 123 en 68 tegen.

Vrouwelijke bisschoppen zijn nog lang niet overal aanvaard in de Anglicaanse wereld, maar het grootste probleem blijft de kwestie van homoseksuele ambtsdragers. Drie jaar geleden ontstond er binnen de Episcopale Kerk in de Verenigde Staten en vervolgens in de hele anglicaanse wereldgemeenschap onrust na de benoeming van de homoseksuele bisschop Gene Robinson. 
Zowel de aartsbisschop van Canterbury als die van York erkenden dat de wijding van vrouwen tot bisschop de relatie met de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerk onder druk zal zetten. 

De Kerk van Engeland gaf in 1994 vrouwen groen licht om priester te worden. Een definitieve beslissing over het openstellen van het bisschopsambt wordt niet eerder verwacht dan in 2012.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 11 juli 2006