Uitwisseling theologen

In het kader van de kerkelijke gemeenschap tussen de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht en de Iglesia Filipina Independiente (IFI) bestaat er een uitwisseling van theologen van de lidkerken van de Unie van Utrecht en de IFI. Daarom is in de maanden juni en juli priester Peter-Ben Smit als gastdocent aan de seminaries van de Iglesia Filipina Independiente werkzaam. Op dit moment studeert daar een groep van bijna veertig studenten die in een vierjarige opleiding op hun Bachelor in de theologie (B.Th.) voorbereid worden. Het onderwijs wordt door een twaalftal docenten verzorgd die deels door dit seminarie zelf zijn opgeleid en die zich nu in deeltijd aan andere instellingen verder kwalificeren. 
Dr. Smit heeft drie taken aan het seminarie. Als eerste geeft hij college aan studenten en aan de geestelijkheid van de bisdommen Oost- en West-Panganisnan. Ten tweede assisteert hij docenten bij hun eigen vorming en onderzoek. Een concreet voorbeeld daarvan is de samenwerking met de verantwoordelijke medewerkster bij het schrijven van een commentaar op een paper over de theologische redenen voor de wijding van vrouwen in de IFI (een feit sinds 1996, maar zonder duidelijke argumentatie), dat nu verder verwerkt wordt. Ten derde heeft hij tijd voor eigen onderzoek, wat zich vooral concentreert op de ontwikkeling van de ecclesiologie van de IFI.
Met deze uitwisseling van theologen is de ‘full communion’ tussen de kerken van de Unie van Utrecht en de IFI duidelijk meer dan alleen een papieren realiteit.

Meer informatie over de Filippijnse kerk.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 3 juli 2006