Viering 40 jaar Mission to Seafarers te Vlissingen

Ter gelegenheid van het veertig-jarig bestaan van de Mission to Seafarers in Vlissingen zal de aartsbisschop van Utrecht zondag 2 juli a.s. preken tijdens de bijzondere ‘Sea Sunday’ dienst in de Grote Kerk te Vlissingen. De aanvang van de dienst is 10.00 uur.
De Mission to Seafarers draagt zorg voor de opvang en begeleiding van zeelui die in Vlissingen aanleggen. Zeelui kunnen met allerhande praktische en sociale vragen bij de Mission terecht. Bovendien voorziet de Mission in een pastoraal en liturgisch aanbod. In het kader van de Mission werken tientallen vrijwilligers.
De Mission werkt volgens het model dat een internationale organisatie met dezelfde naam heeft uitgewerkt. Deze organisatie voorziet ook in de begeleiding van plaatselijke Missions. De internationale organisatie Mission to Seafarers, die haar zetel in London heeft, is 150 jaar geleden door de Kerk van England gesticht.
Omdat Anglicanen en Oud-Katholieken intercommunie met elkaar hebben, ligt het voor de hand dat op de vlakken van diakonaat en pastoraat met elkaar wordt samengewerkt. Er is dan ook een verregaande samenwerkingsovereenkomst tussen beide kerken met betrekking tot de Mission to Seafarers te Vlissingen in de maak. Mede tegen die achtergrond heeft de aartsbisshop de uitnodiging van de Mission graag aangenomen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 1 juli 2006