Congres maandag van start

Een kleine 400 deelnemers uit 18 landen maakt zich op voor het 29e Internationaal Oud-Katholieken Congres, dat op maandag 7 augustus van start gaat in Freiburg, Zuid-Duitsland.

De hoop die in u leeft, is het thema van het Congres, dat tevens in het teken staat van de viering van 75 jaar volledige kerkelijke gemeenschap tussen de oud-katholieke en anglicaanse kerken. Met name de rol van de beide kerken in Europa zal in de diverse bijdragen benadrukt worden.

Tijdens de speciale dienst van de Unie van Utrecht op woensdag 9 augustus a.s. is de aartsbisschop van Canterbury, dr.Rowan Williams, te gast en verzorgt de prediking. De geestelijk leider van de Anglicaanse Wereldkerk houdt die dag ook een referaat net als de Aartsbisschop van Utrecht, dr.Joris Vercammen.

lGebedskaart pdf

Klik op de foto voor een PDF versie van de groet van de beide aarstbisschoppen

De diverse referaten en preken komen op de dag zelf in Nederlandse vertaling ter beschikking en vallen op deze website te vinden. Voorzitter van het congres is prof.dr.Angela Berlis, bijzonder hoogleraar en rector van het Oud-Katholiek Seminarie te Utrecht.
We hopen u via de website regelmatig te informeren over het congres.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 4 augustus 2006