Bij het overlijden van Johannes Kardinaal Willebrands

De oud-katholieke bisschoppen herdenken in dankbaarheid Johannes Kardinaal Willebrands, die afgelopen nacht op hoge leeftijd is overleden. Diens inzet voor een betere verhouding tussen de Oud-Katholieke en Rooms-Katholieke Kerk kan niet genoeg gewaardeerd worden.
De kardinaal had ook een lange en goede persoonlijke relatie met de vroegere aartsbisschop mgr.Marinus Kok, met wie hij samenwerkte in het streven de kerkelijke eenheid te herstellen.

De bisschoppen gaven een verklaring uit.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 2 augustus 2006