Impressies van het Congres

Het 29e Internationaal Oud-Katholieken Congres ging op maandag 7 augustus van start onder een onbewolkte hemel en het werd heel warm in Freiburg, letterlijk en figuurlijk. De openingsdienst vond plaats in de evangelische Ludwigskirche, van buiten een onopvallende nieuwbouwkerk, maar wie er binnenkomt raakt meteen onder de indruk van de glas-in-lood ramen die van de vloer tot het plafond lopen rondom het koorgedeelte. De ramen houden tijdens de dienst voortdurend de blik gevangen, ze zijn opgebouwd uit kleine driehoeken in pasteltinten, onderin blauwe vissen, die omhoog lijken te zwemmen, daarboven paars gekleurde vogels, die opstijgen naar het licht, gesymboliseerd door grotere, fel oranje, rode en gele vlakken bovenin.
Een bewogen en inspirerende openingsdienst, een volle kerk, een sterk koor, veel gezang, onder andere veel Taizeliederen, een indrukwekkende preek met een aantal humoristische momenten. Voor het eerst in de geschiedenis van het Oud-Katholieken Congres werd een preek beantwoord met applaus.

Ook het openingsplenum vond plaats in de Ludwigskirche. Onder grote bijval werd het door het Permanent Congrescomite voorgestelde presidium gekozen: voorzitter Angela Berlis, secretaris Peter Seda, die ook namens de Oostenrijkse kerk in het Permanent Congrescomite zit, maar ons als jurist kon verzekeren dat dit geen beywaar was, bijzitter Trudie Smit.
Het voorstel tot statuutwijziging werd met grote meerderheid aangenomen. Voortaan moeten voorstellen voor resoluties, die niet rechtstreeks verband houden met het congresthema uiterlijk op de tweede congresdag ingediend en aan alle deelnemers bekend gemaakt worden. Op voorstel van een van de deelnemers werd voor dit congres een uitzondering genmaakt, omdat deelnemers zich hier nog niet op hebben kunnen instellen: de termijn werd met een dag verlengd. Opvallend tijdens de openingstoespraak door de voorzitter van het Permanent Congres Comite: het applaus dat opklonk toen de hoop op meer samenwerking tussen anglicaanse en oud-katholieke parochies op het vasteland van Europa werd uitgesproken.

Clowns

Maandagavond was er een begroetingsbijeenkomst met buffet en een optreden van de Bond van Oud-Katholieke Vrouwen in Duitsland, die, verkleed als clowns, in een patomime hun visie gaven op het thema “hoop”.

Verjonging

Het congres verjongt zich. Natuurlijk en gelukkig zijn er veel oude gezichten te zien, in de dubbele betekenis van het woord, maar daarnaast zien we ook onbekende en jonge gezichten; dat geeft hoop voor de toekomst.

Presentaties

In de Ludwigskirche hangen presentaties van de kerken van de Unie van Utrecht en van de diakonale groepen. Ook een presentatie uit Nederland met informatie over en beelden van de Willibrordwandeling, het Breed Beraad, het Intercityproject, het jubileum van aartsbisschop Glazemaker en professor Visser, de benoeming van aartsbisschop Vercammen in het Centrale Comité van de Wereldraad van Kerken, de wijding van Bernd Wallet in York het voorjaarskamp en de paaswake in Engelbert (Groningen).

Voor meer informatie en de preek en de openingsrede van de voorzitter.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 10 augustus 2006