De boodschap van Porto Alegre

Februari dit jaar vond in Porto Alegre (Brazilië) de 9e Assemblee van de Wereldraad van Kerken plaats. De doorwerking van de assemblee staat vanavond op de agenda in een speciale bijeenkomst te Haarlem, georganiseerd door de Raad van Kerken van Haarlem.
Aartsbisschop Joris Vercammen was namens de oud-katholieken afgevaardigd bij de Assemblee en spreekt over de resultaten, waarbij de volgende onderwerpen voorbij komen:

* De Wereldraad als wereldwijd kerkenforum
* De versterking van de ‘spirituele onderstroom’
* De situatie van de armen
* Het opkomen tegen geweld
* Onze opdracht

Dat laatste punt wordt nader uitgewerkt voor parochies en gemeenten:
* het tegengaan van isolement
* het samenwerken van alle christenen in een missionair elan
* het samenwerken aan rechtvaardigheid en vrede
* voor alles een spirituele zending

Een ieder is van harte welkom in het oud-katholiek kerkcomplex aan de Kinderhuissingel 76.
Aanvang: 20.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Voor impressies van de Assemblee, ziet de weblog van bisschop Vercammen.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 14 november 2006