Er wordt weer gezongen in de kathedraal

Zaterdag 18 november is het weer feest voor iedereen die graag zingt.
Voor de derde maal wordt een middag Zingen in de kathedraal georganiseerd.
Gehoord de vele positieve reacties tijdens de vorige middagen, besloot de Raad voor de Kerkmuziek met dit experiment door te gaan. Voorlopig is men van plan een middag in het voorjaar en in het najaar te organiseren.

Opnieuw wordt een mix geboden van oud en nieuw, waarbij het niet gaat om de technische perfectie maar om het plezier in het zingen. Een afwisseling van muzikale stijlen en van eenstemmigheid en meerstemmigheid. Na het oefenen en een korte pauze wordt het hele programma uitgevoerd.
De leiding is weer in de vertrouwde handen van Piet van der Steen en Eveline.M.Jansen achter het orgel.

Een ieder die graag zingt is welkom in de Kathedrale kerk van Ste Gertrudis aan het Willemsplantsoen te Utrecht. Aanvang 14.00 uur en afsluiting rond 16.00 uur.
Opgave vooraf is niet nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 15 november 2006