Geven om is geven aan

Een kerk kost geld. De gebouwen hebben onderhoud nodig. Installaties moeten worden onderhouden of vernieuwd. Pastores moeten leven. Rekeningen van kaarsen en bloemen moeten worden betaald. Er worden reiskosten gemaakt, etc. etc. Redenen genoeg voor de Commissie Geldwerving om een brochure uit te geven waarin het belang van een materiële bijdrage aan de kerk wordt onderstreept.
De brochure geeft heldere informatie over schenkingen bij leven en bij nalatenschap, het schenkingsrecht en welke mogelijkheden er zijn.
Uitgave Bisschoppelijk Bureau en verkrijgbaar voor 1 euro p.s.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 24 november 2006