Adventschrijfactie

Adventstijd benutten voor de Adventschrijfactie.

Dit jaar richt de actie zich op het verbeteren van de positie van Roma-kinderen op de Balkan. Een aantal landen neemt maatregelen om de schoolsituatie van de kinderen te verbeteren en te werken aan vertrouwen tussen Roma en niet-Roma, door vooroordelen te bestrijden. Speciale lesprogramma’s moeten voorkomen dat achterstanden blijven bestaan. Maar het is nog lang niet genoeg: de overheden moeten zich krachtiger inzetten om verbeteringen te realiseren. Het mag niet bij wetgeving alleen blijven. Er moeten voldoende mensen en middelen ingezet worden. Roma-kinderen moeten onderwijs in hun eigen taal kunnen volgen.
Wilt u meedoen aan deze schrijfactie. Er is een voorbeeldbrief beschikbaar, gericht aan het Ministerie van Onderwijs van Slovenië. Daarnaast kunt u steun betuigen via een brief aan een partnerorganisatie van Kerkinactie, die werkt aan het verbeteren van de positie van de Roma.

Meedoen met de actie kost weinig moeite en van Amnesty International weten we hoe belangrijk dit soort schrijfacties zijn. Hopelijk vindt u tijdens de adventstijd een moment om hier aandacht aan te geven.

Alle parochie beschikken over de toegezonden informatie. Meer weten: Han van Peer, diaconaal consulent.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 5 december 2006