Studiedag over rituelen

Voor de pastores is er op donderdag 7 december een studiedag georganiseerd over de betekenis van rituelen in de liturgie en aan de ontwikkeling van nieuwe rituelen.

In het Breed Beraad en in de daaruit voortvloeiende Raamnota Uitzicht op groei is ook uitgebreid aandacht gegeven aan de liturgie. Bij al de waardering voor onze huidige liturgie worden daarin ook een aantal vragen over de toegankelijkheid van onze liturgie opgeworpen. Eén daarvan is de veronderstelde hoge drempel van bepaalde rituelen in onze veranderende cultuur. Behalve een evaluatief rapport over deze en andere vragen, wordt ook gevraagd om een inventarisatie van alternatieve liturgische vormen en teksten die in onze kerk zijn ontwikkeld.

Als “eerst” verantwoordelijken voor de viering van de liturgie in de kerk gaan de pastores zich op de studiedag bezig houden met rituelen in de liturgie.
Het ochtendprogramma zal worden verzorgd door Joost Janssen O.Praem, hij is verbonden aan de Werkgroep voor Liturgie van de abdij van Berne. Hij zal ingaan op de algemene achtergronden van de betekenis van rituelen in de christelijke liturgie en de ontwikkeling van nieuwe rituelen in de rooms-katholieke kerk.
Het middagprogramma wordt vormgegeven door dr. Hans Kronenburg, o.a. lange jaren als pastor verbonden geweest aan de Dom in Utrecht. Hij zal aan de hand van Het Dienstboek een proeve van de PKN in het bijzonder ingaan op de ontwikkeling van nieuwe rituelen op het protestantse erf.

De pastorale studiedag zal worden gehouden in het gebouw van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland te Amersfoort en duurt van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 6 december 2006