Materiaal Kinderkerk in handig overzicht

In opdracht van de Commissie voor de Catechese maakte drs.R.Robinson(coördinator catechese)een handig overzicht van materialen voor gebruik in de kinderkerk met een korte beschrijving daarbij.

Kinderen in Maastricht
Het doel van de lijst is om een goed, hoewel niet uitputtend, overzicht te geven van verschillende materialen, die beschikbaar zijn voor de kinderkerk. Eerst volgen de materialen die een leesrooster volgen. Uiteraard bestaat er geen materiaal dat het oud-katholieke leesrooster volgt. Meestal is de keuze het oecumenisch leesrooster of die van de Rooms-Katholieke Kerk.
Daarna volgen de thematische werken.

Overzicht in PDF.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 20 december 2006