Armoede in Kerstnummer

Ze kijkt wat beschaamd naar de rechter tegenover zich. Ja, ze heeft gestolen uit de portemonnee van haar werkgeefster. Daar zat genoeg in. En sinds haar man ziek en werkloos is, zit er steeds minder in die van haarzelf. Ze maakt nu wel schoon maar ze verdient niet veel, niet genoeg voor een gezin met drie opgroeiende kinderen.De eerste keer dat ze had gestolen, kon ze geen boodschappen doen. De ijskast thuis was leeg en de jongens zouden zo thuiskomen. Die eerste keer had ze twee tientjes gepakt.

Armoede in Nederland, het bestaat. Mary Hallebeek schrijft er over in het Kerstnummer van het blad De Oud-Katholiek en over wat de kerken er mee moeten.
Kerken kunnen en willen niet om de opdracht heen.  Het omzien naar de ander gebeurt in samenwerking met anderen, zo werft het Diakonaal Bureau/SIOH geld binnen onze kerk en participeert daarmee in Kerk in Actie.
Dat de overheid de armoede onvoldoende aanpakt, weerhoudt lokale organisaties niet om de handen uit de mouwen te steken als de nood op de stoep ligt. Ook onze kerk neemt deel aan lokale projecten. Een voorbeeld hiervan is OMDUW in Utrecht. Dit staat voor Oecumenische Missionaire Diakonale Utrechtse Werkgroep en is een samenwerkingsverband van de Utrechtse binnenstadskerken waaraan ook de Oud-Katholieke parochie van Utrecht  deelneemt. OK-vertegenwoordiger in de OMDUW is Arno van der Steen. “Een keer per week houdt OMDUW spreekuur. Daar komen tientallen mensen en die helpen we op allerlei manieren. De meesten willen graag eet- of slaapbonnen. Met die eetbonnen kunnen ze in het Smulhuis gratis eten en met de slaapbonnen slapen in het Snurkhuis.

Dit en veel meer te vinden in het decembernummer van De Oud-Katholiek, lees dat blad voor achtergronden en opinievorming. Vraag eens een proefnummer aan.

Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 21 december 2006